Your Most Golden Treasure

 
شرکت آتروپارس با بیش از 25 سال فعالیت در زمینه بازرگانی و تولیدات صنعتی با تاسیس کارخانه‎ تولید شمش طلا‎ی آتروپارس در سال ‎1384 توانسته است محصولات استانداردی را در قالب شمش ‎های طلا در اوزان مختلف مطابق با معیارهای جهانی در سطح بین‎ المــللی تولید نماید . پس از آن در سـال های اخیر با تـکیه بر تجربه های سـلف خود با بیش از نیم قرن تجربـه بـازرگـانی در حـوزه صادرات و واردات و با گسترش خدمات خـود به عنوان هلدینگ در حوزه کاغذ نیز فعال می‎باشد همچنین به جهت پاس داشت هنر اصیل نیز توانسته است گنجینه ‎ای از آثار خط و نقاشی هنرمندان مطرح در این حوزه را در یک جا گردآوری نـماید.